Velkommen til

Sæteråsen Gård

Sæteråsen Gård ligger i bygda Tennvassåsen i Harstad kommune med utsikt over byen, fjorden og Senja fjellan i bakgrunnen.

På stykket Tjeldsia ser vi Jon Karstein Halseth "Pelle" og Arild sin første hund Trygg. År 1976
fv. Anne-Rebekka, Arild, Åse og Elghunden Trygg. År 2017

Sæteråsen gård eies og driftes i dag av Anne-Rebekka Kulseng-Hansen. Hun overtok fra Arild Kulseng-Hansen i 2016.

Sæteråsen Gårds begynnelse.

Sæteråsen Gård ble kjøpt av distriktslege Sigurd Kulseng-Hansen (1872—1955) i 1908 fra Kvæfjord Sparebank.

De første årene var eneste aktivitet på gården gjort av Israel Forsgren (1888—1965) som hugget favnved til byens befolkning. I 1917 fikk Israel forespørsel om å starte gårdsdrift og forpakte den. Han startet med å bygge bolig og fjøs med midler fra Sigurd Kulseng-Hansen.

Fjøsen rommet da 8 kyr, 3 slaktegris, 2 Hester, 20-30 høner, 7 gjess og 6 sau.

Til venstre kan vi se fjøsen som ble bygget av Israel Forsgren i 1917.
I midten ser vi Sæterhytten som på denne tiden var grønn.
Huset "brakka" ble satt opp i 1922 av Lars og resturert i 1960 slik vi ser den på bildet.
Sæterhytta og gårdsdriften frem til 1978

I 1919—1920 ble Sæterhytta bygd som forpakterbolig til Israel med familie på oppdrag av Sigurd Kulseng-Hansen. Når Sæterhytta sto ferdig flyttet kona Mina (1889—1966) og deres da fire barn inn. Sonja 1908 ,Karl 1909, Edit 1911 og Gustav 1914.

I 1929 overtok Lars Kulseng-Hansen (1908—1965) driften av Sæteråsen Gård. Huset ble brukt som Sæterhytte og gården brukt som Sæterbruk i tilknytning til gården Bergseng på Høgforsen frem til 1978. Han driftet dette frem til hans død i 1965. Solveig Kulseng-Hansen (1915—2001) tok da over driften av gården sammen med barna og driftet etter samme modell som tidligere.

Fra 1976—1978 var fortsatt hovedbruket på Høgforsen, og ble drevet av Arild og Solveig sammen.

Sæterhytta 1997

Liv Karoliussen og Solveig Kulseng-Hansen på trappen av Sæterhytta i 1997. Solveig bodde i Sæterhytten hver sommer fra 1976 til 2000 hvor hun serverte formidagskaffe på trappen til arbeiderene som jobbet med slåtta.

Sæterhytta 2018

Sæterhytten ble sporadisk brukt etter Solveig gikk bort i 2001, men ikke med samme frekvens. I 2018 blir den pusset opp og vedlikeholdt for fremtidige generasjoner og affeksjonsverdi.

Sæteråsen Gård fra 1978 til 2018

Arild Kulseng-Hansen flyttet fra Høgforsen til Sæteråsen gård etter den nye fjøsen sto ferdig 24. november 1978. Melkekvoten var da på 115tonn og samla areal for begge bruker er 120da fulldyrka, 1170da skog og 260da annet areal.

I 2018 er melkekvoten på ca 160tonn og samlet areal er 360da fulldyrka hvor av 140da er leid. 1170da skog og 850da annet areal.

I 2012 gikk Arild over til Økologisk Melkeproduksjon.

I 2016 overtok Anne-Rebekka gården. I tillegg til å drifte gården driver hun en stall og rideskole.

Den nye fjøsen sto ferdig 24. november i 1978
Arild og Pelle bygger fjøs
Sæteråsen Gård 2016